GateWorld the Game

PT-Universe

(Statistiken)

Top 1

Alle: Reese 11651
Ta'uri: Ragnar 1096
Goa'uld: cxt 1572
Wraith: Reese 11651
Replikator: - -
Allianz: abc 13223

Einheiten

Jaffa: 500
Aufklärungsdrohne: 4
Wraith Anbeter: 9339

Ta'uri

25%

Goa'uld

25%

Wraith

50%

Replikator

0%